THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Business Development Executive
Toàn thời gian cố định
Nhân viên Nhập liệu
Hà Nội, Toàn thời gian cố định
Nhân Viên Điều Phối
Hồ Chí Minh, Hà Nội, Toàn thời gian cố định
Nhân Viên Kho Vận
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Toàn thời gian cố định
Tài Xế Xe Tải
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Toàn thời gian cố định
Nhân Viên Giao Nhận
Toàn thời gian cố định

ĐĂNG KÝ NGAY

Họ và tên (bắt buộc)

Số điện thoại (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Khu vực đang sinh sống (bắt buộc)

Số đơn trung bình/ ngày (bắt buộc)

 

19006411